Presentaties

Flirten met het onbekende

Sympathieke brutaliteit als kracht van deze tijd, als het aan Gürkan Çelik ligt. Want als jong talent moet je leren samenwerken, en dan het liefst níet met iemand uit je eigen veilige kring, maar zoek het liever wat verder daarbuiten.

Dat het tijd is voor een nieuwe aanpak mag duidelijk zijn. Uit de resultaten van de Onderwijs en Arbeidsmarkt monitor, getoond in helder filmpje, komt naar voren dat het slagingspercentage van leerlingen met een lager opleidingsniveau significant lager is én dat ze vaker werkeloos raken (terwijl hogeropgeleiden juist van het banenaanbod profiteren!), en de structurele werkeloosheid toeneemt door een mismatch tussen vraag en aanbod. Bovendien blijkt dat migrantenjongeren tijdens hun loopbaan meer barrières tegenkomen en minder kansen krijgen dan autochtone jongeren.

Wim Groot

Perspectief

Het is de tweede keer dat de Onderwijs en Arbeidsmarkt monitor verschijnt, voortgekomen uit een samenwerking tussen de UvA, de Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Economic Board, en ook deze keer weer genoeg vragen opwerpt. Wat gebeurt er met de migrantenjongeren die van de radar verdwijnen? Wim Groot, hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht, voelt zich genoodzaakt hier wat langer bij stil te staan. Al is het maar vanwege omdat het sombere perspectief van deze jongeren direct om duidelijke antwoorden vraagt. Op welke manier kunnen we hun situatie verbeteren?

Gürkan Çelik

Eiland

Gürkan Çelik, die nauw samenwerkt met deze jongeren, ziet etniciteit juist als een bron van kracht. Het is vanuit deze kracht waarmee ze hun ondernemingen hebben opgezet in een metropool als Amsterdam. Maar tegelijkertijd ziet hij een probleem, omdat de mkb’ers met dezelfde etnische achtergrond vaak voor de veilige route kiezen en vanuit hun eigen kring opereren. Ze doen maar mondjesmaat zaken met Nederlandse ondernemers. En dat is zonde, meent Çelik, want een bedrijf voeren gaat net zo goed om netwerken. Niet op je eigen eiland blijven staan, maar om je heen kijken. ‘Hoe kunnen we vanuit het bedrijfsleven ervoor zorgen dat die crossovers worden gemaakt?’ Zelf ziet hij de grootste kans voor een aanpak van ‘sympathieke brutaliteit’. Je wilt je doel bereiken, leiderschap tonen, maar tegelijk wordt er ook van je verwacht dat je samenwerkt. Al die verschillende aspecten van het ondernemerschap moet je zien samen te brengen, meent Çelik.

Zonder oordeel

Dat werkt natuurlijk net zo goed andersom. Dat blijkt als José Brenninkmeijer, operationeel directeur ManpowerGroup, zich op het podium aansluiten. Voor haar ligt de essentie van inclusief ondernemen in out of the box denken, zíen wat iemand kan, in plaats van alleen maar naar het plaatje te kijken. ‘Wat heeft iemand voor potentieel?’ vraagt zij zich bij elke ontmoeting af. Het motto van het Calvijn College wordt nog maar eens genoemd: ‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’. Zonder oordeel kijken.

Beperking

Sommige mensen gaat dat gemakkelijk af. Zoals Renzo Deurlo, medeoprichter en eigenaar van GreenFox B.V., die naast Brenninkmeijer op het podium staat. Uit de praktijk weet hij hoe belangrijk het is potentie te zien in het individu. Door zijn ervaring die hij heeft opgedaan met medewerkers van de sociale werkplaats en het repeterende werk dat daar vaak wordt uitgevoerd, ziet hij iemand met autisme gelijk als een ideale kandidaat. ‘Vroeger werkte je misschien bij je oom op de werkplaats,’ verklaart hij, ‘tegenwoordig krijg je gelijk een stempel op je voorhoofd gedrukt, dat is zonde.’ Hij toont een foto van Maisano, een jongen met een gehoorsbeperking, die inmiddels dertig mensen leidt op een werkplaats voor garnalenpellers. Deurlo besluit: ‘In beperking schuilt een kracht.’ 

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie