Rapport Onderwijsraad

Bussemaker: “Ik ga er mee aan de slag!”

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsveld... Alle drie zijn ze vandaag in de gymzaal van het Calvijn College aanwezig, stelt de presentator van vanmiddag tevreden vast. Ze zijn alle drie nodig om het thema van vandaag uit te diepen: hoe krijgen we een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? In dat kader presenteren we vandaag twee rapporten van de Onderwijsraad.

Jolanda Hogewind

House of Skills

Maar voor het zover is, bijten drie mensen het spits af. Eén voor een komen ze naar voren en doen hun verhaal. Jolanda Hogewind, de directeur van het Calvijn College, laat een flitsend filmpje zien. Leerlingen van de school waar we vandaag te gast zijn stellen zich voor en laten zien wat ze doen. Zo hebben ze onder meer dit werkevent mee helpen organiseren. Hogewind: “Om ons in de gymzaal de ruimte te geven hebben er zelfs een gymles in de open lucht gehouden!” Huib de Jong, rector Hogeschool van Amsterdam, vertelt over de projecten en pilots op het gebied van onderwijs die momenteel lopen in de metropoolregio. Hij zegt: “Ik ben er ontzettend trots op dat we de ruimte hebben geschapen voor experimenten. We willen veel directer kunnen reageren wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Dat onderzoeken we met deze projecten.” Maaike Veeningen, wethouder economie gemeente Amstelveen sluit af. Ze vertelt over het voortdurende belang van omscholing, en de wens van het bestuur om dat te faciliteren. Veeningen: “We zijn met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten en hebben het House of Skills opgezet.” Over dit House of Skills kunt u meer lezen bij de workshops!

Huib de Jong

Maaike Veeningen

Rapport ‘Vakmanschap voortdurend in beweging’

Ze komt regelrecht uit Den Haag waar ze het Advies ‘Vakmanschap voortdurend in beweging’ van de Onderwijsraad heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Henriëtte Maassen van den Brink, de voorzitter van de Onderwijsraad legt uit waar het in dit Advies om draait: “Een leven lang leren, hoe geven we dat vorm? We hebben dat onder meer opgevat als een onderzoek naar de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Onze drie aanbevelingen in het kort: versterk de regionale aanpak; stimuleer en ondersteun de eigen verantwoordelijkheid en als derde: zorg voor een persoonlijk ‘leven lang leren’-scholingsbudget.”

Henriëtte Maassen van den Brink

Jet Bussemaker reageert

Minister Jet Bussemaker neemt het rapport aan. Ze zegt: “Een gedegen analyse gevolgd door drie zeer heldere aanbevelingen, daar zijn we blij mee.” Voor Bussemaker ingaat op het rapport legt ze uit dat ze trots is op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijssysteem. Maar, voegt ze daar aan toe: “Ondanks dat zijn er punten van zorg en aandacht. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt baart me zorgen. Daar hebben we met het kabinet al flink op ingezet, en dat ziet de Onderwijsraad gelukkig ook.” Leren houdt niet op bij het verlaten van de school, zegt Bussemaker, en ze verwijst naar een ‘gelijke-kansen’-agenda die ze momenteel in de maak heeft. “En laten we daarbij vooral niet vergeten: onderwijs dient niet alleen economische doelen, het is ook een stimulering van persoonlijke ontwikkeling en daarmee een investering in de samenleving..”

Een leven lang leren, hoe geven we dat vorm?Henriëtte Maassen van den Brink

Reactie op de aanbevelingen

Bussemaker geeft vervolgens een korte reactie op de drie aanbevelingen van de Onderwijsraad. Ze zegt: “De eerste aanbeveling, ruimte voor de regio, daar ben ik het van harte mee eens. Het Regionaal Investeringsfonds haakt daar op aan. Gemeenten kunnen daarbij de regie nemen. Zo krijgen we meer slagkracht bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.” Over de tweede aanbeveling zegt ze: “Daar is nog een flinke slag te maken. Dat kan echt beter. We zien veel mooie voorbeelden in de praktijk, het stimuleren van jongeren om banen te ontdekken die nu misschien nog niet eens bestaan. Korte stages kunnen daarbij helpen.” Over de derde aanbeveling zegt ze: “Ik ben het met de Raad eens dat het beter kan en beter moet. Er zijn lacunes en onvolkomenheden in het huidige beleid. We moeten bijvoorbeeld meer doen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De scholingsaftrek die we nu hebben is niet echt effectief, met een nieuwe regeling met ‘vouchers’ kunnen we wellicht meer effect bereiken. Dat gaan we uitwerken, en daarbij voel ik me gesterkt door de Onderwijsraad.” Bussemaker rondt af: “Kortom, in hoofdlijnen zijn we het eens, nu moeten we ook concreet aan de slag. Naar een betere aansluiting, en naar het terugdringen van ongelijkheid in het onderwijs. Ik ga aan de slag en ik hoop dat wat hier in de regio wordt ontwikkeld een voorbeeld voor het hele onderwijsveld kan zijn. Ik wens jullie een inspirerende middag!”

Minister Bussemaker

Richard Derks
Voeg toe aan selectie